Jennevalstraat, Brussel

jenneval

Louis Alexandre Dechet (ook: Dechez; pseudoniem: Jenneval – 1801-1830) was theateracteur en co-auteur van de tekst van de Brabançonne, het Belgisch volkslied. Dechet stond op de planken in Ajaccio, Marseille, Parijs, Rijssel en Brussel (Muntschouwburg). In 1930 keerde hij uit Parijs terug naar Brussel en sloot zich aan bij de Brusselse stadswacht. De tekst van de Brabançonne zou geschreven zijn kort na de opvoering van de opera La Muette de Portici (van Daniel Aubert en August Scribe). Co-auteur was Constantin Rodenbach en de muziek is van François Van Campenhout. De oorspronkelijke tekst werd sindsdien herhaaldelijk gewijzigd en vertaald, onder andere door Dechet zelf. Dechet nam dienst in het Belgisch vrijkorps onder leiding van Charles Niellon en sneuvelde in Boechout.

Jennevalstraat op Google maps

Brabançonnestraat, Leuven

BrabanconnestraatDe Brabançonne is de Belgische nationale hymne. Het lied werd in 1830 geschreven tijdens de Belgische Opstand. Louis Alexandre Dechet (pseudoniem ‘Jenneval’, 1801-1830), een Frans acteur die in de Muntschouwburg speelde, schreef de tekst samen met Constantijn Rodenbach (1791-1846), arts, leraar en later volksvertegenwoordiger en zaakgelastigde. Beiden namen deel aan de Belgische Opstand. Dechet sneuvelde tijdens militaire schermutselingen bij Boechout. Op het Martelaarsplein in Brussel werd in 1897 ter ere van hem een monument ingehuldigd, ontworpen door Alfred Crick. Rodenbach stierf als Belgisch zaakgelastigde in Athene.
De oorspronkelijke Franstalige tekst van de hymne werd later herhaaldelijk aangepast en er kwam ook een versie in het Nederlands en in het Duits.
De muziek bij de tekst werd gecomponeerd door François Van Campenhout (1779/80-1848). Hij was violist bij de Muntschouwburg, kende een internationale carrière als operazanger, en werd daarna dirigent en componist.
Op het Surlet de Chokierplein in Brussel (Erasme Louis Surlet de Chokier (1767-1839) was het eerste staatshoofd van België), staat een standbeeld dat hulde brengt aan de Brabançonne. Het werd ontworpen door Charles Samuel (1862-1932) en in 1930 ingehuldigd.

Brabançonnestraat (Leuven) op Google maps