Rene de Clercqlaan, Leuven

Rene_de_Clercqlaan

René de Clercq (Declercq) (1877-1832) was een auteur van wie de gedichten door diverse componisten getoonzet zijn. De Clercq studeerde Germaanse filologie aan de universiteit van Gent. Hij engageerde zich voor de Vlaamse zaak. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt hij activist, waardoor hij na de oorlog naar Nederland vlucht.

De Clercq schreef proza, poëzie en toneelstukken. Een aantal van zijn gedichten lieten zich door hun eenvoud in vorm en inhoud uitstekend toonzetten (onder anderen door Emiel Hullebroeck of Jef Van Hoof): onder meer Tineke van Heule, Daar is maar één Vlaanderen, De gilde viert, Moederke alleen. Deze liederen pasten in de liedbeweging die middels een Nederlandstalig repertoire het Vlaams engagement wilde aanwakkeren.

Rene de Clercqlaan (Leuven) op Google maps

Tineke van Heulestraat, Gent (Gentbrugge)

tineke_van_heule

Tineke van Heule is de titel en de hoofdfiguur van een lied waarvan de tekst geschreven is door René De Clercq (1877-1932) en de melodie gecomponeerd is door de in Gentbrugge geboren Emiel Hullebroeck (1878-1965). Beiden waren zeer actief in de Vlaamse Beweging. Het lied verscheen Hullebroecks 9de reeks liederen (eind 19de eeuw). Deze liedbundels, voor een breed publiek geschreven, waren zeer populair.
Het lied schetst een arme maar hardwerkende, immer goedgeluimde jonge vrouw die als meid op een boerderij in dienst is. De verteller (de zoon des huizes) waardeert deze eigenschappen en wil haar ten huwelijk vragen ondanks haar arme afkomst. Het fictief personage Tineke van Heule groeide uit tot een folkloristische figuur.

Tineke van Heulestraat op Google maps