Lemmensstraat, Mechelen

lemmensmechelen.jpg

Jacques Nicolas ‘Jaak’ Lemmens (Zoerle-Parwijs, 1823 – Zemst, 1881) was organist en componist. Hij kreeg zijn eerste muziekonderricht van zijn vader, die organist was. Lemmens volgde piano, orgel en compositie aan het conservatorium van Brussel, waarna hij zijn orgelstudies verder zette in Breslau (Polen) bij Adolf Hesse. In 1849 werd hij orgelleraar aan het conservatorium van Brussel, een functie die hij tot 1869 uitoefende. Daarna verbleef hij tien jaar in Londen. Tijdens die periode gaf hij orgelrecitals in diverse Engelse steden, en trad hij op als begeleider van zijn echtgenote, de Engelse sopraan Helen Sherrington. In 1879 keerde hij terug naar België op verzoek van de kerkelijke overheid, en stichtte hij in Mechelen een École de Musique Religieuse, die later achtereenvolgens het Hoger Interdiocesaan Instituut voor Kerkmuziek en het Lemmensinstituut werd genoemd. Sinds 1968 is het Lemmensinstituut in Leuven gevestigd.

Lemmensstraat (Mechelen) op Google maps.

Biografie van Jacques Lemmens bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek.

Van Beethovenstraat, Mechelen

Afbeelding

Vernoemd naar de familie van de bekende componist Ludwig Van Beethoven (Bonn, 1770 – Wenen, 1821), die werkzaam was in Bonn en Wenen. Ludwigs grootvader, Lodewijk Van Beethoven (Mechelen, 1712 – Bonn, 1773), werd geboren in Mechelen en volgde er muziekonderricht aan de Sint-Romboutskathedraal. Hij was tenor en zangmeester van het kapittel van de Sint-Pieterskerk in Leuven voor hij op twintigjarige leeftijd een benoeming in Bonn aanvaardde. Hij werd er baszanger in het hofkoor van de keurvorst van Keulen.

Van Beethovenstraat (Mechelen) op Google maps

Edgard Tinellaan, Mechelen

Afbeelding

Edgar Tinel (Sinaai, 1854 – Brussel, 1912) was pianist en componist. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en maakte aanvankelijk carrière als pianist. Van 1881 tot 1909 werd hij in opvolging van Jacques Lemmens directeur van het Hoger Interdiocesaan Instituut voor Kerkmuziek in Mechelen (het huidige Lemmensinstituut in Leuven). Naast die functie was Tinel inspecteur van het muziekonderwijs en doceerde hij aan het Brusselse conservatorium, waar hij in 1909 tot aan zijn overlijden directeur was. Tinel componeerde vooral vocale en religieuze muziek (o.a. Klokke Roeland (1877) op tekst van Julius Sabbe en Franciscus (1877) op tekst van Lodewijk de Koninck). Een aantal gedichten van Guide Gezelle verwerkte hij tot liederen. Gezelle bedankte hem met het gedicht Hebt gij Tinel.
Tinel is vader van Paul Tinel (musicoloog) en oom van Emiel Jozef ‘Jef’ Tinel (Vlaams-nationalistisch componist).

Edgard Tinellaan (Mechelen) op Google maps. Het Mechels straatnaambord spelt verkeerdelijk Edgard.

Biografie van Edgar Tinel bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek.

Cypriaan de Rorestraat, Mechelen

Afbeelding

Cypriaan de Rore (Ronse, 1515 of 1516 – Parma (It.), 1565) was een Zuid-Nederlandse componist. Omstreeks 1534 vertrok De Rore naar Italië om er zanger te worden aan de San Marco in Venetië, waar op dat moment Adriaan Willaert zangmeester was. Hij oefende zelf de functie van zangmeester uit, achtereenvolgens aan de hoven van Ferrara en Parma. Daarna was hij de opvolger van Willaert aan de San Marco, een functie die hij slechts twee jaar vervulde. De Rore genoot als componist een grote bekendheid in Italië.

Cypriaan de Rorestraat (Mechelen) op Google maps

Philippus de Montestraat, Mechelen

Afbeelding

Philippus de Monte (Mechelen, 1521 – Praag, 1603) was een Zuid-Nederlandse componist. Over zijn jeugd is weinig geweten en ook zijn loopbaan is deels onbekend. Belangrijk is dat de Monte een tijd in Italië werkzaam was, er nauwe contacten legde en reeds bekendheid genoot als componist en zanger. Hij was korte tijd werkzaam voor de hofkapel van Filips II van Spanje en werd in 1562 nog genoemd als opvolger voor Adriaan Willaert als zangmeester van de San Marcokathedraal in Venetië. In 1568 werd hij voorgedragen als zangmeester van de keizerlijke hofkapel in Wenen, in navolging van Jacobus Vaet, voor keizer Maximiliaan II. Na de dood van de keizer in 1576 verhuisde hij met de nieuwe keizer Rudolf II naar Praag. De Monte is, ondanks de jarenlange functie van zangmeester, vooral gekend als madrigaalcomponist: een genre waar hij 39 boeken aan wijdde.

Philippus de Montestraat (Mechelen) op Google maps

Jef Denynplein, Mechelen

AfbeeldingJef Denyn (Mechelen, 1862 – Mechelen, 1941) was beiaardier. Hij studeerde oorspronkelijk voor ingenieur, maar volgde in 1887 zijn vader op als stadsbeiaardier van Mechelen. Denyn blies nieuw leven in de beiaardkunst, die in de 17de en 18de eeuw een hoge bloei had gekend, maar in de 19de eeuw in verval was geraakt. Hij organiseerde zomeravondconcerten op de Sint-Romboutsbeiaard in Mechelen, die groot succes kenden. Hij werd gevraagd als gastspeler in binnen- en buitenland. Denyn verbeterde de beiaard met diverse technische ingrepen. Volgens dat ‘Denyn-stelsel’ zijn bijna alle beiaarden in Europa en Amerika gebouwd. In 1922 werd de Internationale Beiaardschool, op dat moment de eerste en enige in haar soort, opgericht en onder het bestuur van Jef Denyn gesteld.

Jef Denynplein (Mechelen) op Google maps

Biografie van Jef Denyn bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek.