Lieven Duvoselstraat, Gent

lieven_duvosel.jpgLieven Duvosel (1877-1956) was een Belgisch componist en dirigent. Hij studeerde aan de conservatoria van zijn geboortestad Gent, Antwerpen en Parijs. In 1908 werd hij aangesteld als muziekleraar bij de Gentse stadsscholen. Hij engageerde zich in het Gentse muziekleven, organiseerde liederenavonden voor het Willemsfonds en dirigeerde bij muziekvereniging de Melomanen.
Omwille van zijn activisme vluchtte Duvosel na Wereldoorlog I naar Duitsland en later naar Nederland waar hij actief was bij diverse muziekverenigingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog keerde hij naar België terug.
Duvosel componeerde onder meer symfonische composities, koormuziek, liederen (op tekst van onder anderen René De Clercq). De meeste van zijn composities bevinden zich in de bibliotheek van het Antwerps conservatorium.

Lieven Duvoselstraat (Gent) op Google maps
Biografie van Lieven Duvosel bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

Eugene Ysayelaan, Anderlecht

ysaye

Eugène-Auguste Ysaÿe (1858-1931) was een Belgisch violist, dirigent en componist. Hij kende een internationale carrière als vioolvirtuoos en als dirigent. Ysaÿe studeerde bij violisten Henryk Wieniawski (in Brussel) en Henri Vieuxtemps (in Parijs). In 1879 startte zijn internationale carrière en werd hij leider van de Bilse’sche Kapelle in Berlijn en ging op tournee met pianist Anton Rubinstein in Scandinavië en Rusland.
Van 1883 tot 1886 verbleef Ysaÿe in Parijs en kwam in nauw contact met componisten. Onder anderen César Franck, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Ernest Chausson droegen composities aan hem op. Van 1896 tot 1898 doceerde hij viool aan het Brussels conservatorium en van 1918 tot 1922 was hij dirigent bij het Cincinnati Symphonic Orchestra.
Ysaÿe was de vioolleraar van koningin Elisabeth (1876-1965), die in 1937 als hulde aan hem een vioolconcours inrichtte: de Eugène Ysaÿewedstrijd, in 1951 herdoopt tot Koningin Elisabethwedstrijd.

De Eugene Ysayelaan (Anderlecht) op Google maps

Joris Dumeryplein, Brugge

dumeryplein.jpg

Joris Dumery (ook: Georges Duméry, Georg Du Mery) (1715-1787) was een klokkengieter in Antwerpen en Brugge. Hij wordt beschouwd als de stamvader van een klokkengietersgeslacht uit Brugge. Joris Dumery leverde een aantal grote opdrachten, zoals de beiaard van Brugge (na de torenbrand van 1741) en goot ook klokken voor tal van andere beiaarden en luidklokken voor torens over heel België. In Brugge werd een deel van de Boeveriestraat in 1989 omgedoopt tot Joris Dumeryplein en werd een staketsel met een in 1742 gegoten klok van Joris Dumery geplaatst. In de Boeveriestraat waren van in de 16de eeuw klokkengieters actief geweest.

Joris Dumeryplein (Brugge) op Google maps

Schubertlaan, Brecht

schubert

Franz Schubert (1797-1828) was een Oostenrijks componist. Van 1808 tot 1813 vervoegde hij als zanger de keizerlijke kapel in Wenen en kreeg er privélessen van Antonio Salieri (1750-1825). In 1814 begon hij met componeren. Vanaf 1821 werden zijn composities uitgegeven, wat hem enige inkomsten verschafte, maar Schubert leefde over het algemeen van steun van vrienden.
Schubert was zeer productief en schreef een ruim scala aan muziekwerken: symfonieën, werken voor orkest, kamermuziek, pianomuziek, missen, opera, koormuziek en liederen. Vooral in dit genre drukte hij zijn stempel, waarbij hij het werk van dichters als J.W. von Goethe, F. Schiller, H. Heine, J. Mayrhofer en W. Müller op muziek zette. De interesse voor Schuberts werk bleef relatief beperkt tijdens zijn leven maar groeide enkele decennia na zijn dood.

Schubertlaan (Brecht) op Google maps

Oscar Roelsstraat, Gent

oscar_roels

Oscar Roels (1864-1938) was componist, dirigent en muziekpedagoog. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Gent waar hij harmonie volgde bij Karel Miry. Roels was sterk verbonden bij het muziekleven van Gent. Na zijn studies doceerde hij tot 1930 aan het Gentse conservatorium. Hij was organist het Sint-Barbaracollege, zangleraar bij diverse stadsscholen, dirigent bij de Gentse opera en de Nederlandse schouwburg en was actief bij diverse Gentse muziekverenigingen.
Roels componeerde onder meer voor orkest, harmonie en fanfare, schreef cantates, opera’s, operettes, religieuze muziek en gelegenheidswerk. De meeste van zijn werken zijn onuitgegeven en bevinden zich in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Gent.

Oscar Roelsstraat (Gent) op Google maps
Biografie van Oscar Roels bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

Van Campenhoutstraat, Brussel

vancampenhout.jpg

François Van Campenhout (1779-1848) was operazanger en componist. Hij componeerde de muziek voor de Brabançonne, het Belgisch volkslied. Van Campenhout debuteerde als violist bij het orkest van De Munt, maar maakte vooral carrière als contratenor. Hij zong bij diverse operahuizen in België, Frankrijk en Nederland. In 1828 keerde Van Campenhout voorgoed terug naar Brussel waar hij zich toelegde op componeren (opera’s, missen, vocale werken). In 1830 toonzette hij de Brabançonne van Jenneval (Louis Alexandere Dechet) en Constantin Rodenbach.

Van Campenhoutstraat (Brussel) op Google maps
Biografie van François Van Campenhout bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

Harmoniestraat, Antwerpen

harmoniestraat.jpg

De Harmoniestraat is genoemd naar de Société Royale d’Harmonie d’Anvers en hun concertzaal die zich aan die straat bevindt. De Société werd opgericht in 1814 en verkreeg in 1829 van koning Willem I het predicaat ‘royale’. De muziekvereniging had een harmonieorkest, een symfonieorkest (1851) en koor (1864) en speelde met haar concertprogramma’s een grote rol in het muziekleven in België. Op hun zomer- en winterprogramma’s traden harmonieorkesten, symfonische orkesten, kamerorkesten en koren op. Men nodigde ook internationaal bekende solisten uit (o.a. Henri Vieuxtemps, François Servais, Clara Schumann). De Société had beschikking over een concertzaal (1846, Harmoniestraat) en een winterconcertzaal (1864, Arenbergstraat). De maatschappij bestaat nog steeds onder de naam Sorodha.

De Harmoniestraat (Antwerpen) op Google maps

Wagnerlaan, Brecht

wagnerlaan

Richard Wagner (1813-1883) was componist en essayist. Hij studeerde muziek aan de universiteit van Leipzig. Tijdens zijn carrière verhuisde hij vaak in Duitsland en daarbuiten zowel om professionele redenen als om aan schuldeisers of vervolging te ontkomen. Wagner profileerde zich als componist van opera’s, waarbij hij het concept van de opera als Gesamtkunstwerk uitwerkte: een evenwaardig verbond van alle artistieke expressies op het podium. Voor de libretto’s van zijn opera’s inspireerde Wagner zich op de Germaanse en Noorse mythologie, onder meer bij Der Ring des Nibelungen (een geheel van vier opera’s Das Reingold (1869), Die Walküre (1870), Siegfried (1876), Götterdämmerung (1876)). Aan het eind van zijn leven kon hij zijn opvattingen over opera verwezenlijken in het Festspielhaus (1875) in Bayreuth dat naar zijn inzichten werd gebouwd. Wagner exploreerde de grenzen van de tonaliteit met complexe harmonieën en chromatische melodieën en bleek in dat opzicht een belangrijke inspiratie voor modernistische componisten.

Wagnerlaan (Brecht) op Google maps

Karel Waeriplein, Gent

waeri.jpg

Karel Waeri (1842-1898) was een Gents zanger, muzikant en liedjestekstschrijver. Hij werd geboren in een arbeidersgezin van thuiswevers. Dankzij de aanstelling van zijn vader Pierre als leermeester in een fabrieksschool in Aalter kon hij daar onderwijs genieten. Rond zijn twintigste levensjaar wordt Waeri voltijds zanger en muzikant (viool). Eerst toert hij samen met zijn broer Jan, later met zijn echtgenote Sidonie De Meyer (ze huwden in 1868). Sidonie zong en speelde gitaar. Ze traden voornamelijk op in het circuit van de Gentse café-chantants en guingettes voor een ruim publiek van arbeiders en burgerij. Het echtpaar kreeg zes kinderen die allen aan het conservatorium zouden studeren. Waeri’s liedjesteksten zijn vaak satirisch en behandelen politieke, sociale en antiklerikale thema’s, het moderne leven, humor of erotiek. Ze zijn geschreven in het Gents dialect; later in zijn carrière in een meer vernederlandste versie daarvan. Het oeuvre van Waeri werd opnieuw onder de aandacht gebracht door interpretaties van Walter De Buck (1934-2014) en Wannes Van de Velde (1937-2008).

Karel Waeriplein (Gent) op Google maps

Paul Lebrunstraat, Gent

lebrun

Paul-Henri-Joseph Lebrun (pseudoniem: P. Nurbel) (1863-1920) was componist, muziekpedagoog en (koor)dirigent. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Gent waar hij in 1889 docent harmonie werd. Lebrun bleef er tot aan zijn overlijden diverse vakken doceren. Lebrun won in 1891 de Prijs van Rome en maakte met de beurs studiereizen naar Italië, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk.
Vanaf 1913 werd hij aangesteld als directeur van het Stedelijk Muziekconservatorium in Leuven (vanaf 1914: Stedelijk Muziekconservatorium). Hij doceerde er harmonie, contrapunt en fuga en leidde er het koor en het instrumentaal ensemble. Lebrun componeerde orkestwerken, kamermuziek, koorwerken, cantates, religieuze muziek en liederen en één opera.

Paul Lebrunstraat (Gent) op Google maps